ДАНСАА ЗУЗААТГАХ

1.Онлайн Брокер үйлчилгээний хаяг баталгаажсаны дараа Номинал дансанд мөнгө байршуулах заавар”-ын дагуу дансандаа мөнгө байршуулан арилжаанд оролцох боломжтой.      

                                     Номинал дансанд мөнгө байршуулах заавар

                                     Банкны нэр – Голомт банк

                                     Дансны дугаар – 9255100051

                                     Дансны нэр – Гаүли ҮЦК ХХК

                                     Гүйлгээний утга – Регистрийн дугаар, утасны дугаар. Жишээ нь АА91010101, 99123456

Smiley face