МОНГОЛЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ БИРЖ

Монголын үнэт цаасны бирж (МҮЦБ) нь 2015 оны 5 сарын 1-нд үүсгэн байгуулагдаж, Санхүүгийн зохицуулах хороо (СЗХ)-ны 2015 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 312 дугаар тоот тогтоолын дагуу үнэт цаасны зах зээлд арилжааны болон тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлөө авч үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн.

 

Smiley face