МӨНГӨ ГАРГАХ

Зарлага гаргах:

Харилцагч та өөрийн төлбөр тооцооны данснаас зарлага гаргах тохиолдолд хүсэлтээ манай компанид гаргах юм.

Үүний тулд компанийн байран дээр иргэний үнэмлэхтэйгээ өөрийн биеэр ирж мөнгө хүссэн өргөдөл дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд брокер хянаж үзээд таны хүсэлтийг төлбөр тооцооны банкинд шилжүүлэх болно.

Төлбөр тооцооны банк таны хүсэлтийг хүлээж аваад таны нэрийн харилцах болон хадгаламжийн өөр данс руу бэлэн бус шилжүүлэг хийж өгөх болно.

Банк/голомт/ доторх шилжүүлгийн хувьд 30 минут, банк хоорондын шилжүүлгийн хувьд 2 цагийн дараа таны дансанд мөнгө байрших болно.

Smiley face