ЗАХИАЛГА ЦУЦЛАХ

Үнэт цаасны захиалгаа цуцлах

Харилцагч нь захиалгаа өөрчлөх, цуцлахдаа гэрээнд заасан өөрийн утасны дугаараас брокерт мэдэгдэх эсхүл брокер  дилерийн компанийн байранд өөрийн биеэр ирж өөрчилж, цуцална.

Захиалгад өөрчлөлт оруулахад түүний хүчин төгөлдөр байх хугацаа өөрчлөгдөхгүй.

Захиалга нь дараах тохиолдолд дуусгавар болно

1. Захиалгыг бүрэн биелүүлсэн.

2. Зах зээлийн захиалгын хувьд үнэт цаасыг худалдан авахаар гэрээнд заасан

мөнгөний хэмжээнд хүрсэн, дансанд байршуулсан мөнгө дууссан.

3. Захиалгын гэрээний үйлчлэх хугацаа дууссан.

Smiley face