Хаан Банк 2021 оны нийт актив 13,5 их наяд


Хаан банкны 2021 оны эцсийн байдлаар нийт актив өмнөх оны эцсээс 11,2%

хувь өсөж 13,5 их наяд төгрөгт хүрсэн бөгөөд банкны системийн 33%

бүрдүүлэн тэргүүлэх байр сууриа хадгалсаар байна.

 

Smiley face