ОРОН СУУЦНЫ ҮНИЙН ЕРӨНХИЙ ИНДЕКС 1.015 БОЛЖ ӨСЛӨӨ


Монголбанк, “Тэнхлэг зууч” компанитай хамтран нэгдүгээр сарын байдлаар орон сууцны үнийн индексийг танилцууллаа. 2018 оны
Нэгдүгээр сард шинэ орон сууцны үнийн индекс өмнөх сараас 0.02 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 3.28 хувиар өссөн байна.

нэгдүгээр сард ерөнхий индекс 1.015 болж суурь үе буюу 2013 оны нэгдүгээр сараас 1.5 хувиар өссөн байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 3.53 хувиар өссөн үзүүлэлт ажээ. Шинэ орон сууцны үнийн индекс өмнөх сараас 0.02 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 3.28 хувиар өссөн талаар Монголбанкнаас мэдээллээ. Харин хуучин орон сууцны үнийн индекс суурь үеэс 7.74 хувиар буурчээ. Индексийг тооцоолохдоо Улаанбаатар хотод борлуулагдахаар зах зээлд нийлүүлэгдсэн шинэ, хуучин нийт 4751 орон сууцны мэдээллийг хамруулсан талаар “Тэнхлэг зууч”-аас мэдээлэв.

Smiley face