5-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр энгийн арилжаагаар I, II, III ангиллын 22 хувьцаат компанийн 30,588,027  төгрөгийн үнийн дүн бүхий 291,066  ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 8 хувьцаат компанийн хувьц

Дэлгэрэнгүй

5-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр энгийн арилжаагаар I, II, III ангиллын 21 хувьцаат компанийн 633,657,390  төгрөгийн үнийн дүн бүхий 631,516  ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 5 хувьцаат компанийн хувь

Дэлгэрэнгүй

5-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр энгийн арилжаагаар I, II, III ангиллын 19 хувьцаат компанийн 9,931,990.08 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 67,746 ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 6 хувьцаат компанийн хувьца

Дэлгэрэнгүй

5-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр энгийн арилжаагаар I, II, III ангиллын 18 хувьцаат компанийн 18,337,520 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 205,064 ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 5 хувьцаат компанийн хувьца

Дэлгэрэнгүй

5-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр энгийн арилжаагаар I, II, III ангиллын 20 хувьцаат компанийн 275,067,942 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 2,950,134 ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 3 хувьцаат компанийн хувь

Дэлгэрэнгүй

5-Р САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр энгийн арилжаагаар I, II, III ангиллын 16 хувьцаат компанийн 54,796,597 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 174,934 ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 5 хувьцаат компанийн хувьца

Дэлгэрэнгүй

5-Р САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр энгийн арилжаагаар I, II, III ангиллын 24 хувьцаат компанийн 243,492,667 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 3,268,111 ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 10 хувьцаат компанийн хув

Дэлгэрэнгүй

5-Р САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр энгийн арилжаагаар I, II, III ангиллын 19 хувьцаат компанийн 6,812,327 төгрөгийн үнийн дүн бүхий  56,421  ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 3 хувьцаат компанийн хувьцаа

Дэлгэрэнгүй

5-Р САРЫН 14-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдөр энгийн арилжаагаар I, II, III ангиллын 16 хувьцаат компанийн 205,900,565 төгрөгийн үнийн дүн бүхий  5,842,546  ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 4 хувьцаат компанийн х

Дэлгэрэнгүй

5-Р САРЫН 13-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр энгийн арилжаагаар I, II, III ангиллын 17 хувьцаат компанийн 8,529,303 төгрөгийн үнийн дүн бүхий  89,166  ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 8 хувьцаат компанийн хувьцаа

Дэлгэрэнгүй

1 2 3 4 5 17
Smiley face