ДАНС НЭЭХ

Эрхэм харилцагч та хөрөнгийн зах зээлд тавтай морилно уу! Та энэхүү зах зээлд анх оролцох гэж байгаа болон үнэт цаасны талаарх мэдээлэл судалгааг цаг алдалгүй авахыг хүсвэл манай компаниар дамжуулан Үнэт Цаас Төлбөр Тооцоо Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төвд (ҮЦТТТХТ) дансаа  нээлгэнэ үү .

Онлайнаар данс нээх бол  Энд дарна уу!!!

Бүртгүүлэх заавар

1.      Гар утасны дугаараар бүртгүүлнэ

2.      Гар утсанд баталгаажуулах код ирнэ

3.     Бүртгүүлж ороод үндсэн цэсээс МИНИЙ ДАНС хэсгийг сонгоно

4.     Данс нээх хэсгийг сонгож бөглөнө/иргэний үнэмлэх болон гарийн үсгийн зурагийг дарж оруулна/

5.     Хүсэлт илгээх товчийг дарна

5.     Дансны хураамжийн мөнгийг шилжүүлээд баталгаажуулах товчийг дарна

 

 ҮЦТТТХТ –д Данс Нээлгэхэд Шаардагдах Материал

Хуулийн этгээд:

1.      Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ  /нотариат /

2.      Компанийн дүрэм  /хуулбар /

3.      Данс захиран зарцуулагчийг томилсон тушаал

4.      ҮЦТТТХТ-д хандсан албан бичиг

5.      Данс захиран зарцуулагчийн иргэний үнэмлэх

6.      Гарын үсгийн баталгаа

7.       Компанийн тамга

Хувь хүн :

1.      Иргэний үнэмлэх

Хүүхэд :

1.      Төрсний гэрчилгээ

2.      Эцэг /эх/ -ийн иргэний үнэмлэх

Данс нээх хураамж

Үнэт цаасны дансны хураамж
Төлбөр тооцооны дансны үлдэгдэл 
Хувь хүн
5 000
2 000
Аж ахуйн нэгж
50 000
20 000

 

Мөн Монголын Хөрөнгийн Бирж Millennium IT шинэ систем нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан харилцагч та бүхэн манай компанийн сонгосон Голомт Банк /клирингийн банк/-нд төлбөр тооцооны данс нээлгүүлэх шаардлагатай юм.

Төлбөр тооцооны данс нээлгэхэд шаардагдах материал

Хувь хүн

1.   Наториатаар баталгаажуулсан гадаад паспортын хуулбар

2.   Данс нээх хүсэлт /Банкны анкетыг бөглөж, баталгаат гарын үсэг зурсны дараа сүүлийн 3 сард

авхуулсан зураг наана./

3.   Банк, БДК, харилцагчийн хооронд байгуулах гурвалсан гэрээ

Байгууллагын данс

1.      Данс нээх хүсэлт /Банкны анкетыг бөглөнө/

2.      Наториатаар баталгаажуулсан Гэрчилгээний хуулбар

3.      Наториатаар баталгаажуулсан компанийн дүрмийн хуулбар

4.      Дансны гүйлгээг хийх эрх бүхий 1,2-р гарын үсгийг томилсон хувь нийлүүлэгчдийн эсвэл ТУЗ-ын

хурлын шийдвэр

5.      Удирдлагын болон 1,2-р гарын үсэг зурах хүмүүсийн мэдээлэл /банкны анкет бөглөж зураг наана/

6.      Гарын үсэг болон тамгын загвар /банкны анкет ашиглана/

7.      Банк, БДК, харилцагчийн хооронд байгуулах гурвалсан гэрээ

Smiley face