7-Р САРЫН 4-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр I, II, III ангиллын 18 хувьцаат компанийн 244,191 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 4 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 10 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан

Дэлгэрэнгүй

7-Р САРЫН 3-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр I, II, III ангиллын 22 хувьцаат компанийн 201,621 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 5 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 11 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан

Дэлгэрэнгүй

7-Р САРЫН 2-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 7 дугаар сарын 2-ний өдөр I, II, III ангиллын 30 хувьцаат компанийн 203,809 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 6 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 16 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан

Дэлгэрэнгүй

6-Р САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр I, II, III ангиллын 28 хувьцаат компанийн 763,859 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 12 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 8 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурса

Дэлгэрэнгүй

6-Р САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр I, II, III ангиллын 29 хувьцаат компанийн 497,307 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 13 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 12 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурса

Дэлгэрэнгүй

6-Р САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр I, II, III ангиллын 20 хувьцаат компанийн 444,525 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 7 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 9 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан

Дэлгэрэнгүй

6-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр I, II, III ангиллын 29 хувьцаат компанийн 11,463,568 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 6 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 13 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буур

Дэлгэрэнгүй

6-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр I, II, III ангиллын 19 хувьцаат компанийн 497,699 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 7 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 8 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан

Дэлгэрэнгүй

6-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр I, II, III ангиллын 34 хувьцаат компанийн 265,456 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 10 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 17 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурса

Дэлгэрэнгүй

6-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр I, II, III ангиллын 27 хувьцаат компанийн 2,279,714 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 11 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 15 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буу

Дэлгэрэнгүй

1 2 3 4 13
Smiley face