5-Р САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр I, II, III ангиллын 27 хувьцаат компанийн 61,700,064 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 355,989 ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 16 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 7 ху

Дэлгэрэнгүй

5-Р САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр I, II, III ангиллын 17 хувьцаат компанийн 463,694,047  төгрөгийн үнийн дүн бүхий 7,693,429 ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 7 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 5 

Дэлгэрэнгүй

5-Р САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр энгийн арилжаагаар I, II, III ангиллын 25 хувьцаат компанийн 142,861,709  төгрөгийн үнийн дүн бүхий  3,671,122  ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 7 хувьцаат компанийн х

Дэлгэрэнгүй

“БОДЬ ДААТГАЛ” ХХК ЭНЭ ОНЫ АНХНЫ IPO-г ГАРГАЛАА

June 4, 2020

Бодь даатгал ХХК нь стратегийн хөрөнгө оруулагчдад тогтоосон үнийн аргаар буюу нэгжийн үнийг 113 төгрөгөөр, олон нийтэд захиалгын бүртгэлийн аргаар нэгжийн үнийг 113-135 төгрөгийн хооронд санал болгон

Дэлгэрэнгүй

5-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр энгийн арилжаагаар I, II, III ангиллын 22 хувьцаат компанийн 30,588,027  төгрөгийн үнийн дүн бүхий 291,066  ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 8 хувьцаат компанийн хувьц

Дэлгэрэнгүй

5-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр энгийн арилжаагаар I, II, III ангиллын 21 хувьцаат компанийн 633,657,390  төгрөгийн үнийн дүн бүхий 631,516  ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 5 хувьцаат компанийн хувь

Дэлгэрэнгүй

5-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр энгийн арилжаагаар I, II, III ангиллын 19 хувьцаат компанийн 9,931,990.08 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 67,746 ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 6 хувьцаат компанийн хувьца

Дэлгэрэнгүй

5-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр энгийн арилжаагаар I, II, III ангиллын 18 хувьцаат компанийн 18,337,520 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 205,064 ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 5 хувьцаат компанийн хувьца

Дэлгэрэнгүй

5-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр энгийн арилжаагаар I, II, III ангиллын 20 хувьцаат компанийн 275,067,942 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 2,950,134 ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 3 хувьцаат компанийн хувь

Дэлгэрэнгүй

5-Р САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

June 4, 2020

2020 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр энгийн арилжаагаар I, II, III ангиллын 16 хувьцаат компанийн 54,796,597 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 174,934 ширхэг хувьцаа  арилжигдсанаас 5 хувьцаат компанийн хувьца

Дэлгэрэнгүй

1 2 3 4 5 17
Smiley face