6-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 6 дугаар сарын 20-ний өдөр I, II, III ангиллын 26 хувьцаат компанийн 556,139 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 11 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 9 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурса

Дэлгэрэнгүй

6-Р САРЫН 19-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр I, II, III ангиллын 28 хувьцаат компанийн 1,253,524 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 13 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 12 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буу

Дэлгэрэнгүй

6-Р САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр I, II, III ангиллын 25 хувьцаат компанийн 446,253 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 7 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 15 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан

Дэлгэрэнгүй

6-Р САРЫН 13-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр I, II, III ангиллын 22 хувьцаат компанийн 1,038,312 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 7 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 13 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурс

Дэлгэрэнгүй

6-Р САРЫН 08-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдөр I, II, III ангиллын 26 хувьцаат компанийн 3,138,689 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 6 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 17 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурс

Дэлгэрэнгүй

6-Р САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдөр I, II, III ангиллын 19 хувьцаат компанийн 1,071,174 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 5 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 11 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурс

Дэлгэрэнгүй

6-Р САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдөр I, II, III ангиллын 26 хувьцаат компанийн 431,431 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 10 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 11 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурса

Дэлгэрэнгүй

6-Р САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 6 дугаар сарын 05-ны өдөр I, II, III ангиллын 28 хувьцаат компанийн 408,729 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 13 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 9 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буурсан

Дэлгэрэнгүй

6-Р САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 6 дугаар сарын 04-ний өдөр I, II, III ангиллын 33 хувьцаат компанийн 1,034,181 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 14 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 16 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буу

Дэлгэрэнгүй

5-Р САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

July 5, 2018

2018 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр I, II, III ангиллын 25 хувьцаат компанийн 4,261,959 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 12 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш өсч, 10 хувьцаат компанийн хувьцааны ханш буу

Дэлгэрэнгүй

1 2 3 4 5 13
Smiley face